Nabieżnik

Z WikiBrzezno

Usytuowanie staw nabieżnika

Nabieżnik - zestaw dwóch znaków nawigacyjnych, w dzień będących widocznymi znakami o charakterystycznym kształcie, w nocy światłami o określonej charakterystyce (kolor, ciągłość lub zsynchronizowana modulacja trwania), z których jedno jest ustawione wyżej (jeśli to możliwe) i dalej, a oba stoją w jednej linii wyznaczając dla statków oś toru wodnego, lub jego krawędź. Nabieżniki służą do oznaczania głównie podejść do portów, trudnych, wąskich przejść, mielizn, wraków ukrytych pod wodą, podziałów administracyjnych.

W Brzeźnie stawy nabieżnika znajdują się przy plaży oraz przy ulicy Gałczyńskiego. Są one elementem infrastruktury zapewniającej dostęp do portu Gdańsk-Port Północny. Ich funkcjonowanie reguluje Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Znaki nawigacyjne mają w Brzeźnie długa tradycję. Wiadomo, ze pierwotnie tę rolę pełniły latarnie z umieszczonymi na górze metalowymi zbiornikami z płonącym węglem kamiennym. Pomimo uciążliwości obsługi przez długi czas było to jedyne możliwe rozwiązanie. W 1817 przeprowadzono próby z reflektorami w których źródłem światła były świece, ale ze względu na niską wydajność takiego rozwiązania po dwóch latach pomysł zarzucono decydując się na oświetlenie gazowe.


Tak o nabieżnikach pisał Jan Kilarski w Gdańsk miasto nasze. Przewodnik po Gdańsku starym i nowym (Kraków 1947):

Gdy patrzeć na Westerplatte w kierunku basenu, zaciekawiają tam zagadkowe urządzenia: na wysokich masztach jakieś białe równoramienne trójkąty; dalszy maszt ma na sobie takich trójkątów dwa, jeden na drugim wierzchołkami są one zwrócone ku górze; na bliższym maszcie tylko jeden trójkąt, u góry podstawę mający. Są tzw. nabieżniki i służą za pewną orientację kierunków. Więc, gdy statek na morze wychodzi, kierujący jego biegiem musi tak go prowadzić, by mu nabieżniki w promieniu widzenia się kryły. Tym kierunkiem jedzie się aż do boi A (około 1000 m od wejścia), która jest utwierdzona w miejscu, gdzie pogłębiona rynna przejazdowa na prawo pod ostrym katem wykręca. Od tego punktu w takiż sposób prowadzą nabieżniki umieszczone na zachodnim skraju lasu w Brzeźnie - znów do odpowiedniej boi.

Galeria

Stawa przy plaży

 
 
Osobiste