Nowy Port

Z WikiBrzezno

Nowy Port - dzielnica Gdańska granicząca z Brzeźnem wzdłuż jego wschodniej granicy.

Losy obu dzielnic są ze sobą od wieków nierozerwalnie związane. Nowy Port jako dzielnica Gdańska, a więc osada bardziej rozwinięta i bogatsza od Brzeźna stanowił przystanek tranzytowy między Gdańskiem, a Brzeźnem. Po wybudowaniu drogi noszącej dziś imię Ignacego Krasickiego (a przed 1945 Neufahrwasserweg, czyli Nowoporcka) brzeźnieńscy kuracjusze docierali z Gdańska do Nowego Portu wycieczkowcami, a następnie podróżowali konnymi wozami do Brzeźna.

W latach powojennych Nowy Port tracił swą świetność, by podobnie jak Brzeźno stać się typowo robotniczą i zaniedbana dzielnicą. W 2010 ogłoszono przystąpienie do realizacji programu rewitalizacji zaniedbanych dzielnic, do których włączono także Nowy Port. Środki na ten cel w znaczniej mierze mają pochodzić z funduszu Unii Europejskiej.

W latach powojennych słynne stały się waśnie młodzieży Nowego Portu i Brzeźna, która urządzała regularne bitwy na granicy dzielnic, w miejscu obecnego wiaduktu przy ul. Krasickiego.

Do ciekawostek należy również fakt, że na terenie Nowego Portu istniał przystanek SKM o nazwie "Gdańsk Brzeźno".

 
 
Osobiste